Köpa/Sälja

Varje uppdrag är ett hedersuppdrag

Det låter kanske som en klyscha. Men det är en sanning för oss. Eftersom vi får vara med dig när du gör ditt livs affär. När vi väl fått ditt förtroende värderar vi det högt. För vi har inte alltid varit där vi är idag. När vi startade för 25 år sedan, mitt i fastighetskrisen, kunde vi vara glada om det kom en enda familj på visningarna. Med åren har vi målmedvetet tagit oss till en position som ledande privatbostadsmäklare i premiumsegmentet. Det spelar ingen roll om marknaden och konjunkturen går upp eller ned, vi satsar alltid lika hårt på marknadsföring och annonsering, såväl i tidningar som digitalt, för att presentera just din bostad på bästa sätt. När du vill sälja din bostad genom oss kan du känna dig trygg i att vi anstränger oss mer. Vi kan erbjuda maximal exponering, både nationellt och internationellt, likaväl som vi kan gå den diskreta vägen genom vårt kundregister. Vilket gör att du kan sälja ditt hem under största diskretion.

Ett hedersuppdrag, med andra ord.

Läs mer

Att äga en bostad är en god affär

Vi får ofta frågor om prisutvecklingen. Och det är alltid lika svårt att svara något exakt. Men tack vare vår långa erfarenhet kan vi i alla fall konstatera en sak: att äga en fastighet eller bostadsrätt har, historiskt sett, alltid varit en bra affär.

Inflyttningen till Stockholm är idag ca 60-70 000 människor per år. Det gör att nyproduktionen ökar. Det, i sin tur, medför att många äldre bostäder kommer ut på marknaden. Vi tror helt enkelt att rörligheten på fastighetsmarknaden är här för att stanna.

Följaktligen kommer fast egendom med all sannolikhet att vara en god affär även i framtiden. I synnerhet om du betänker att det är en investering som du njuter av varje dag.

Samtidigt är vi på Skeppsholmen Sotheby's International Realty realister och vet att det inte går att bygga några garantier mot tillfälligt sjunkande bostadspriser. Men en sak vet vi med säkerhet: ett bra läge är oslagbart och hittar alltid sin köpare.

Läs mer

Vad är din bostad värd?

Det viktigaste av allt är att kunna se möjligheter i varje affär. Det finns alltid något positivt med varje enskild fastighet. Det gäller bara att se vad. Samtidigt måste man vara ärlig. Inget får döljas.

Det är ingen hemlighet att läget är det viktigaste. Detta gäller naturligtvis för de villor och lant- och sjöställen som vi förmedlar. När det kommer till våningar uppstår plötsligt fler dimensioner. Då handlar det inte längre om bara adressen, utan också om skicket och om bostadsrättsföreningens ekonomi. Två faktorer som påverkar värderingen i hög grad.

Väljer du en bra mäklare navigerar han vant i denna ibland snåriga terräng. Och en bra mäklare vet hur man värderar helheten. Vi tror på att priset måste spegla det riktiga värdet. Sedan kan priset gå både upp och ner i budgivningen. Det är så affärer ser ut, i alla sammanhang.

När vi värderar ett objekt väger vi in vår långa erfarenhet, vår kunskap och lokalkännedom. Vi på Skeppsholmen Sotheby's International Realty ägnar oss inte åt några glädjekalkyler och vi lovar aldrig mer än vi kan hålla.

Läs mer

Hur får du bäst betalt?

När vi startade Skeppsholmen för snart 25 år sedan slogs vi av det märkliga att det så sällan syntes foton på objekten i dagspressens annonser. Vi förstod inte hur man tänkte: ville man verkligen låta en kund köra hela vägen ut till Värmdö - bara för att få se ett sjöställe som inte alls var som denne hade föreställt sig? Eller än värre: ville man inte att kunden skulle chansa alls och åka ut för att titta på objektet?

För en av förutsättningarna för att få så bra betalt som möjligt, när vi väljer maximal exponering, är naturligtvis att visa objektet för så många relevanta köpare som möjligt. Det var därför vi på Skeppsholmen - redan 1992 - valde att gå mot strömmen.

Vi vet, tack vare vår långa erfarenhet, att oavsett hur kraftfullt vi marknadsför ett objekt, så är det alltid två saker som avgör en riktigt lyckad affär.

Det ena är din bostads förutsättningar. Inget boende liknar ett annat. Det är vår uppgift att synliggöra denna unika karaktär. Under arbetet med att skräddarsy varje försäljning efter kundens behov och önskemål, lägger vi därför ner ett omsorgsfullt arbete för att presentera din bostad med lättförståeliga texter och attraktiva bilder.

Det andra är vårt engagemang som mäklare. Vi ser möjligheterna i varje affär. Det finns inget som är för stort eller för litet för att vi ska hitta rätt köpare, alltså den som är villig att betala högsta möjliga marknadspris.

Utöver den höga profil som våra generösa fyrfärgsannonser i dagspressen utgör, så lanserar vi givetvis din bostad på Hemnet, Bovision och vår hemsida, enbart för att göra ditt objekt än mer lockande och lättillgängligt.

Detta gäller förstås inte för de av våra kunder som önskar en mer diskret försäljning. Det är här vi lutar oss mot vårt minutiöst uppdaterade kundregister, där vi handplockar intressenter för just detta objekt. I slutändan handlar allt, även här, om det förtroende som är förutsättningen för att ditt livs största affär också ska bli ditt livs bästa.

Läs mer

Visning

Vi kan inte nog betona detta: vi skräddarsyr varje försäljning efter kundens behov och önskemål. Detta gäller självfallet också när vi kommer fram till den viktiga visningsdagen. Vill du att den ska vara öppen för allmänheten eller att vi ska visa objektet för en intressent i taget? Före visningen sätter vi oss ner tillsammans och resonerar kring vilket som är det ideala för just din bostad.

En sista "finish" på hemmet kan vara avgörande för försäljningen. Självklart vill du visa ditt hem från dess bästa sida. Med vår erfarenhet kan vi bidra med enkla tips och förslag på detaljer som du kanske inte själv ser. Skulle du vilja genomföra en mer omfattande "makeover" kan vi rekommendera ett "home staging" företag åt dig. Förutsättningarna för en lyckad försäljning är att inte fuska med någon del av marknadsföringen. Det gäller att lyfta fram hemmets egenskaper samtidigt som man inte vill att det ska se för "arrangerat" ut. Under själva visningen kan du koppla av. Även här har vi gjort vår hemläxa, för att kunna svara på samtliga av kundens frågor. Vi vill givetvis få en så nära kontakt som möjligt med intressenterna, för att kunna gå tillsammans med dem och er, hela vägen mot en bra affär.

Läs mer

Budgivning

Nu är vi framme vid det som många, med viss rätt, betraktar som den mest nervösa delen av försäljningen.

Som vi brukar säga: allt handlar till slut om känslor. Detta gäller för både säljare och köpare. Det är här som vår professionalism ställs på sin spets. När vi säger att vi har en personlig kontakt med köparen vid varje bud, så är det inte minst för att kunna väga in kvaliteten i budet.

Kort sagt: är detta en köpare som har förutsättningarna att köpa ditt hem?

En budgivning är, som vi nämnde, en mycket känslig del av försäljningsprocessen. Under processen vidarebefordrar vi löpande samtliga bud och förmedlar eventuella villkor och förutsättningar. I slutändan är det alltid du som bestämmer till vem och till vilket pris du vill sälja.

Läs mer

Kontraktsskrivning

När alla parter är överens möts vi snarast möjligt på vårt kontor. Där får köpare och säljare underteckna det skriftliga köpeavtalet. I avtalet har vi dokumenterat priset och övriga villkor och förutsättningar.

Om inget annat överenskommits betalas en handpenning på tio procent av köpeskillingen inom en vecka efter kontraktsskrivandet. Skulle någon av parterna inte ha möjlighet att närvara personligen så kan vi se till att avtalsskrivandet genomförs på distans eller via fullmakter.

Läs mer

Tillträdesdagen

Ett nyckelord för oss är trygghet. Vi tar hand om dig hela vägen genom din bostadsaffär. Våra framgångar är till stor del en följd av varje mäklares individuella kompetens och av vårt arbetssätt. Köpet avslutas inte förrän på tillträdesdagen. Fram till dess tar vi på Skeppsholmen självklart ansvar för hela försäljningsprocessen.

På tillträdesdagen träffas säljare och köpare, antingen på vårt kontor eller på köparens bank. Där upprättas en likvidaräkning (för fastigheter även ett köpebrev) och den resterande delen av köpeskillingen erläggs.

Men vårt ansvar upphör inte den dagen. Vi vet av erfarenhet att det, även efter affären är avslutad, kan uppstå behov av såväl juridisk som ekonomisk rådgivning. Då är du självfallet välkommen tillbaka till oss på Skeppsholmen Sotheby's International Realty.

Läs mer

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.